مسیر سایت

سلام

نام چند سهم را دوستان برای من ارسال کردند تا نمودارشان را نگاهی بندازم

در ویدیو های زیر به بررسی سهام ارسالی توسط دوستان پرداخته شده که در زیر لیست این سهام را ملاحظه می فرمایید:

#تپکو

#ثنوسا

#داراب

#دی

#زنجان

#سخواف

#فرابورس

#مادیرا

#وخاور

#وصنعت

 

 ثنوسا

 

 وصنعت - دی - تپکو

 

 داراب - سخواف

 

 زنجان - وخاور - مادیرا - فرابورس